60 dní

3. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie jarného zberu použitých prenosných baterií. Školy, ktoré sa zapojili do súťaže spolu vyzbierali 298,716 kg bateriek. Zo škôl naa prvom mieste sa umiestnila ZŠ UL. Komenského v Revúcej, Zo žiakov na prvom mieste sa umiestnil žiak I. A triedy Roman Pavlikovský zo ZŠ UL. Komenského v Revúcej.
Výsledky súťaže: