Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

V oblasti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov poskytujeme nasledovné služby:

  • zhodnocovanie odpadov kompostovaním
  • zneškodňovanie odpadov skládkovaním
  • zneškodňovanie odpadov spaľovaním
  • riešenia pre všetky druhy odpadov