Výroba alternatívnych palív z odpadov

V oblasti výroby alternatívnych palív z odpadov poskytujeme nasledovné služby:

  • zber a nakladanie s odpadmi a druhotnými surovinami, vhodnými pre použitie ako alternatívne palivo
  • príprava, výroba a spracovanie alternatívnych palív pre cementárenský priemysel