☀️ Spoločne rukami v rukách, odstránime odpadky a zachováme našu krásnu prírodu.

✳ Keď sa spojíme, dokážeme veľké veci. Každý kúsok plastu, každý zahodený papierik, ktorý zdvihneme z lesnej pôdy alebo z brehu rieky, je krokom k čistejšej planéte. Nechajme naše parky a hory žiariť ich prirodzenou krásou, bez stôp ľudskej nedbanlivosti. Čistenie prírody od odpadkov nie je len úlohou pre vybraných, je to zodpovednosť nás všetkých. S každou dobrovoľníckou akciou, s každým výletom na zber odpadkov, si pripomíname, že naša Zem si zaslúži našu lásku a starostlivosť.

♻️ Dňa 30.4.2024 sme sa zapojili do celodennej brigády v meste Rožňava, kde sme náš čas využili pri odstránení odpadu z rôznych častí.

Týmto sa chceme poďakovať mestu Rožňava  a Odpadové služby mesta Rožňava, za to že sme sa mohli zapojiť do tejto brigády a stráviť užitočne deň.

Tím Brantner Gemer